آموزشی

برگزاری  کارگاه  تخصصی  و عمومی  روان شناسی

هدف: ارائه کار گاه های آموزشی تخصصی برای دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی و مشاوره و سایر رشته های مرتبط از قبیل :

– تشخیص و در مان اختلالات جنسی
– تربیت جنسی کودکان و نوجوانان
– تشخیص و درمان اختلالات اضطرابی (اضطراب ، افسردگی ، وسواس و ….. )
– آزمونهای روانشناختی وکاربرد آن در مشاوره و روان درمانی
– مهارتهای زندگی و کاربرد آن در فرایند درمان
– زوج درمانی آموزشهای عمومی

- برگزاری  کار گاه های کارورزی

برگزاری کار گاه های عمومی

هدف: ارائه کار گاه های آموزشی روانشناسی برای کودکان ،نوجوانان ،جوانان وخانواده ها  جهت پیشگیری از مشکلات متداول و بهتر و سالم زیستن عناوین برخی از کارگاهها به شرح زیر می باشد

-ارتقا عملکرد تحصیلی از طریق حل مشکلات  تحصیلی ،اهمال کاری تحصیلی ،اضطراب ، استرس  تحصیلی ،ایجاد انگیزش و اشتیاق تحصیلی؛

-پیشگیری و درمان  مشکلات  روان  شناختی شامل اضطراب و افسردگی در کودکان و نوجوانان؛

-درمان هراس ازمدرسه ،گوشه  گیری وخجالتی   بودن و ایجاد جرات  مندی؛

-بهداشت  و تربیت جنسی کودک  و نوجوان در بافت  خانه  و مدرسه؛

-مسائل و مشکلات  بلوغ ،هویت  یابی و بحران هویت در نوجوانان همراه با ارائه  راهکار های عملی و کاربردی؛

-شیوه های فرزند پروری و ارتباط متقابل با کودک و نوجوان در بافت خانواده  و مدرسه؛

-مجموعه مهارت های زندگی  برای خانواده ها و نوجوانان؛

-راهکار های تشخصی و درمان اختلالات  یادگیری  برای مربیان ووالدین؛

-شیوه های نوین  تغییر رفتار و اصلاح  رفتار کودکان  و نوجوانان در بافت  خانواده  و مدرسه؛

-آموزش مهارت ها و راهبردهای کارآمد برای پیشگیری از سوءمصرف مواد به  خانواده ها و نوجوانان؛