کارگاه های مرکز خدمات روان شناسی شهریور

مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره شهریور افتخار دارد به پشتوانه­ ی روان شناسان  مجرب و متخصص در عرصه­ ی روان شناسی کشور، گامی را در ارتقای آموزش تخصصی و عمومی  روان شناسی برای دانش­ آموختگان و دانشجویان روان شناسی  و عموم مردم  در دو بخش  کارگاه های عمومی و تخصصی بردارد.

 

کارگاه های عمومی مرکز خدمات روانشناسی شهریور هر هفته چهار شنبه و پنج شنبه

ثبت نام از قبل می باشد و با تماس تلفنی با مرکز امکان پذیر می باشد.


دوره جامع تربیت درمانگر اختلالات جنسی

این کارگاه توسط آقای دکتر نظری (عضو هیات علمی گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی، دانشیار)به میزان 50 ساعت در اسفند ماه و فروردین ماه برگزار خواهد شد. شرایط برگزاری و ثبت نام بصورت تلفنی یا حضوری اعلام می گردد


کارگاه مشاوره شغلی (مفاهیم ، تئوری ها و مدل ها)

این کارگاه توسط آقای دکتر نظری (عضو هیات علمی گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی، دانشیار) به میزان 16 ساعت و در تاریخ های 8 و 9 بهمن برگزار می گردد.


کارگاه کاربرد مشاوره شغلی در سازمان ها

این کارگاه توسط آقای دکتر محمد علی نظری (عضو هیات علمی گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی، دانشیار) به مدت 16 ساعت و در تاریخ های 7 و 16 اسفند ماه برگزار می گردد.


کارگاه آزمون های فرافکن

این کارگاه توسط آقای دکتر جعفر حسنی (عضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه خوارزمی ، دانشیار) به میزان 8 ساعت در تاریخ 15 بهمن ماه برگزار می گردد


کارگاه درمان عقلانی، هیجانی و رفتاری

این کارگاه توسط آقای دکتر زهراکار (عضو هیات علمی گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی ) به مدت 8 ساعت و در تاریخ 14 بهمن برگزار می گردد.


کارگاه گشتالت درمانی

کارگاه گشتالت درمانی

این کارگاه توسط آقای دکتر کیانوش زهراکار (عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی و مشاوره دانشگاه خوارزمی)به مدت 8 ساعت و در تاریخ 15 بهمن ماه برگزار می گردد